Aanbevolen : Autosloop - Auto verkopen
 Auto Verkopen Wat Doen  thumbnail

Auto Verkopen Wat Doen

Published Nov 04, 23
7 min read


Wat is een Car-Pass? Een Car-Pass is een document dat de kilometerhistoriek van een voertuig weergeeft. Hij vermeldt de gekende kilometerstanden en de datum waarop deze standen werden vastgesteld - welke papieren nodig om auto te verkopen. Je krijgt dus een beeld van het “kilometer”verleden van de wagen en kan dus beter nagaan of de stand van de kilometerteller bij de verkoop waarachtig isa. nog de volgende vermeldingen: het chassisnummer van het voertuig; het merk en het model van het voertuig; de pollutienorm (Euro); de CO2-emissies; of het voertuig nog een keuring na ongeval moet ondergaan; of er nog terugroepacties (recalls) op het voertuig moeten worden uitgevoerd; de datum waarop het voertuig voor de eerste maal is ingeschreven (in België); unieke QR-code en identificatienummer van de Car-Pass (die toelaten de echtheid van het document na te gaan).

Het kilometerattest zal dan automatisch ter plaatse worden aangemaakt en afgeleverd als de auto slaagt voor de keuring. auto verkopen zonder keuring particulier. Je kan een afspraak maken voor een tweedehandskeuring op . Je kan ook een Car-Pass aanvragen aan het loket van elk keuringscentrum zonder een technische keuring te laten uitvoeren. Dan is een afspraak niet nodig

Het chassisnummer en de stand van de kilometerteller moeten immers worden opgenomen om een Car-Pass te kunnen aanmaken - auto verkopen alkmaar. Wanneer heb je een Car-Pass nodig? Bij elke verkoop van een tweedehands auto of lichte bestelwagen is de verkoper wettelijk verplicht een geldige Car-Pass te bezorgen aan de koper. Het doet er niet toe of de verkoper een particulier is dan wel een professionele handelaar of garage

Dus ook wie een tweedehands verkoopt aan een buitenlandse privé persoon moet deze een Car-Pass overhandigen. Geen Car-Pass gekregen: wat zijn je rechten? Een Car-Pass is verplicht! De wet voorziet dat de particuliere koper die geen Car-Pass heeft gekregen, de ontbinding van de koopovereenkomst kan eisen. Wanneer hij zich daartoe tot de rechter wendt, zal deze de ontbinding van de koop bevelen.

Auto Verkopen Voor Export Welke Papieren

Je krijgt de gegevens op het scherm te zien die op de Car-Pass gedrukt staan. Komt dit niet overeen of krijg je een foutmelding, dan heb je wellicht te maken met een vervalsing of met een Car-Pass die reeds lang vervallen is (auto verkopen aan vennootschap). Moet een ander verkoopsdocument worden opgemaakt bij de verkoop van een tweedehands wagen? Vanaf 1 november 2019 is het KB van 5 april 2019 van kracht

Het is de verkoper die moet instaan voor de opmaak van dit document, tenzij het gaat om de verkoop van een tweedehands wagen door een particulier aan een professioneel (bvb. bij de aankoop van een nieuwe wagen). In dit laatste geval is het de professioneel die het document moet opmaken.

Wanneer het een verkoop van een tweedehands wagen tussen particulieren betreft, bestaat er geen wettelijke verplichting om een zo’n document op te maken. Het is wel aan te raden dit toch te doen om latere discussies te vermijden. 5 tips auto verkopen. Hoelang blijft een Car-Pass geldig? De wetgeving voorziet dat bij de verkoop van een tweedehands wagen een Car-Pass van recente datum moet worden afgeleverd

Van waar komen de gegevens die op een Car-Pass staan? Wanneer een vakman, bv (auto verkopen voor export). een garage, bandencentrale of de autokeuring, werken uitvoert aan jouw voertuig, zal hij de stand van de kilometerteller opnemen. Die moet hij samen met de datum der werken en het chassisnummer van het voertuig doorgegeven aan de vzw Car-Pass

Wanneer een auto of lichte bestelwagen voor het eerst in België wordt ingeschreven, ontvangt Car-Pass van de FOD Mobiliteit en vervoer een aantal basisgegevens van het voertuig zoals het chassisnummer, merk en model, datum van eerste inschrijving (in België), pollutienorm, CO2-emissies en brandstof - auto verkopen wat heb je nodig. Auto experten zijn wettelijk verplicht om voertuigen die een zwaar ongeval gehad hebben, te melden aan Car-Pass

Waar Auto Particulier Verkopen

Met een dergelijk voertuig mag je niet meer de baan op, voordat het een specifieke Keuring na Ongeval heeft doorstaan. Autofabrikanten en invoerders zijn verplicht om aan te geven of er nog terugroepacties moeten worden uitgevoerd wanneer de Car-Pass wordt afgeleverd. Een schematisch overzicht van de gegevensstromen vind je hier. Kunnen de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen, voor andere doeleinden worden gebruikt? De gegevens die in de centrale databank van de vzw Car-Pass zijn opgeslagen, mogen enkel worden gebruikt voor de aflevering van kilometerattesten, de zgn.

Daarom is onder meer voorzien dat elke Car-Pass afzonderlijk dient te worden aangevraagd en dat bij de aanvraag het chassisnummer van het voertuig en de stand van de kilometerteller op dat ogenblik moeten worden doorgegeven. auto verkopen ford. Het is dus uitgesloten dat de kilometerstanden die in de centrale databank zijn opgeslagen voor enig commercieel oogmerk zouden worden aangeleverd aan derden

in het kader van de waarborg) opstelt, is hij verplicht hierop de stand van de kilometerteller op het ogenblik van de uitvoering van de werken en het chassisnummer van het voertuig te vermelden - auto verkopen online. auto met defecte motor verkopen. Het zijn deze gegevens die hij ook aan de vzw Car-Pass meedeelt De instellingen voor technische keuring doen opname van de stand van de kilometerteller bij elke keuringDoor welke rechtsregels wordt de Car-Pass geregeld? De wet van 11 juni 2004 tot beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S. 05/07/2004) , aangepast door de wet van 28 november 2018 tot wijziging van de wet van 11 juni 2004 tot de beteugeling van bedrog met de kilometerstand van voertuigen (B.S.

Welke informatie over Car-Pass moet ik in de advertentie van een tweedehands vermelden? Wanneer je als professionele handelaar een occasie te koop aanbiedt, ben je verplicht om de informatie, die op de Car- Pass staat, ook in de advertentie en showroom te tonen - auto van de zaak verkopen aan particulier. Je zal deze gegevens op de website van Car-Pass kunnen opvragen, samen met een unieke link naar een webpagina met de bewuste gegevens

Auto Verkopen Belgie Wat Te Doen

Je kan de voertuighistoriek ook afdrukken, voor klanten die naar de showroom komen. Hoe je dit moet doen toont dit filmpje. In welke gevallen moeten de professionelen de kilometerstand doorgeven? Bij elke onderhoudsbeurt en nazicht, bij elke mechanische, elektrische, elektronische herstelling of koetswerkherstelling en bij elke vervanging en montage van onderdelen, bestanddelen of toebehoren.

de kilometerstanden meegedeeld moeten worden. auto verkopen eindhoven. Vallen niet onder de wet : car-wash en afslepen of wegtakelen van voertuigen zonder dat hierop een herstelling is gebeurd. Hoe moeten de gegevens meegedeeld worden aan Car-Pass? Dit kan gebeuren op verschillende manieren : Via de bedrijfssoftware (DMS) als deze een koppeling met Car-Pass ondersteunt

U vindt een lijst met DMS-systemen op deze pagina. autoscout24 auto verkopen. U kan ook de gegevens via de website van Car-Pass kunnen ingeven. Dat is uiteraard volledig gratis. Binnen welke termijn moet een vakman de gegevens aan Car-Pass meedelen? De gegevens moeten meteen bij de uitvoering van de werken, m. a.w. wanneer het voertuig zich nog in de onderneming bevindt, naar Car-Pass verzonden worden

Detailhandel in onderdelen en accessoires van motorvoertuigen Welke sancties riskeer ik als ik de wettelijke verplichtingen niet naleef ? De wet van 11 juni 2004 is zeer duidelijk - 2dehands auto verkopen. De professionals moet telkens ze werken uitvoeren aan een voertuig, de juiste kilometerstand van dat voertuig aan Car-Pass bezorgen, op de manier die Car-Pass voorschrijftDe Economische Inspectie is bevoegd voor het toezicht op de naleving van deze wetgeving - auto verkopen aan opkoper. Het hele jaar door worden er regelmatig controles uitgevoerd. De Economische Inspectie kan op elk moment bij de vzw Car-Pass een lijst opvragen van de ondernemingen die hun verplichtingen niet nakomen en controles uitvoeren bij die ondernemingen

Welke Papieren Heb Ik Nodig Als Ik Mijn Auto Wil Verkopen

Hoe kan men de naleving van de wet controleren? Car-Pass heeft toegang tot de Kruispunt, Bank van de Ondernemingen (KBO) en kent dus alle ondernemingen uit de autosector. Het is dus eenvoudig om te controleren wie geen, abnormaal weinig of foutieve gegevens doorstuurt (auto opkopers). Car-Pass zal eerst de betrokken professionals hierop attent maken

Zij die koppig weigeren het spel correct te spelen, zullen door de ambtenaren van Economische Zaken geverbaliseerd worden en kunnen bestraft worden door de correctionele rechtbank - zakelijke auto verkopen btw. Wat gebeurt er met wagens die uit het buitenland worden ingevoerd? Bij een importauto zal de datum van eerste inschrijving in België ofwel niet ingevuld zijn op de Car-Pass, ofwel recenter zijn dan de datum van eerste ingebruikname

Car-Pass vzw ontvangt geen kilometerstanden die dateren uit de periode dat het voertuig niet in België was ingeschreven (auto verkopen arnhem auto inkoop arnhem sloopauto). Op deze regel zijn 2 uitzonderingen: Auto’s geïmporteerd uit Nederland. Car-Pass vraagt bij RDW, de dienst die de Nederlandse centrale databank met tellerstanden beheert, de kilometerhistoriek op en toont die op het Car-Pass document

Latest Posts

Autohandelaar Said Vianen

Published Feb 26, 24
6 min read

Auto Opkoper Sloopauto Aanbieden

Published Jan 30, 24
7 min read

Auto Verkopen? Vul Je Kenteken In!

Published Jan 23, 24
7 min read